Endodoncija

Endometar

Što je endodontski zahvat?

Unutar svakog vitalnog zuba nalazi se pulpa (splet živaca i krvnih žila). Ona prehranjuje zub i daje osjet na toplo i hladno. Ukoliko dođe do njezinog oštećenja, bakterijskom infekcijom, traumom, frakturom zuba i sl. pulpu je potrebno odstraniti iz zuba. Takav zahvat naziva se endodontska terapija. Svrha terapije je uklanjanje oštećene pulpe iz zuba jer ona može biti uzrokom širenja infekcije u susjedne dijelove tkiva, parodonta i kosti.

Je li zahvat bolan?

Tretman se provodi pod lokalnom anestezijom i apsolutno je bezbolan. Nakon prestanka djelovanja anestetika, preporuča se analgetik prema potrebi.

Strojna obrada kanala

 

Kako teče postupak?

Kanale je potrebno temeljito očistiti od ostataka upaljenog tkiva i dezinficirati ih, odnosno smanjiti broj patogenih mikroorganizama u kanalu. Što je postupak temeljitiji to su izgledi za uspješnu terapiju veći. Iznimno je važno odrediti točnu dužinu korijenskih kanala, što činimo pomoću uređaja za mjerenje, endometra. Budući da sistem korijenskih kanala zuba može biti vrlo raznolik, od jednostavnih do vrlo kompliciranih, svinutih kanalića različitog promjera, apsolutno je nužno kontrolirati postupak RTG snimkama prije i nakon zahvata. Kanali se obrađuju različitim sistemima iglica, ručno ili Ni-Ti (nikal-titanijum) rotirajućim instrumentima. Obrađen i očišćen kanal potrebno je hermetički zatvoriti. Punimo ga pastom i gutaperka štapićima. Jedostavnije kanale moguće je obraditi i napuniti u jednom posjetu, dok je za složene višekorijenske zube to moguće u dva ili tri termina. Krajnji cilj je hermetički zatvoren, nepropustan kanal.

Što nakon zahvata?

RVG – radioviziografija

Budući da velika većina liječenih zubi ima jako razorenu krunu, nakon što punjenje u kanalu postane čvrsto, uobičajeno je u kanal postaviti korijenski kolčić (nadogranju), a zub rekonstruirati kompozitnim ispunom. Ukoliko nedostaje veliki dio krune zuba, kompozitni ispun je preveliki da bi mogao podnijeti sile žvakanja i vrlo je velika mogućnost frakture zuba. Da bi smo to spriječili, preporuča se izrada keramičke krune, kako bi zub ostao funkcionalan i punovrijedan. Premda se cijela procedura čini vrlo kompliciranom, cilj nam je sačuvati svaki zub. Nasuprot tome, vađenje zuba kao krajnja mjera, povlači za sobom čitav niz posljedica (atrofija kosti, gubitak funkcije, narušena estetika). Na kraju, ne manje važno, endodontski tretman financijski je daleko povoljniji nego vađenje zuba ili njegova zamjena implantatom.